Στον Εισαγγελέα τώρα !!!!

Η ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ διαπίστωσε, ότι σε όλες σχεδόν τις Αστυνομικές Υπηρεσίες του Νομού Θεσσαλονίκης, παραβιάζονται συστηματικά από την Διοίκηση τα εργασιακά δικαιώματα των Αστυνομικών.

Κυρίως δε όσον αφορά τα δικαιώματα που απορρέουν από το Π.Δ. 394/2001 και ειδικότερα διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

  1. Δεν χορηγούνται κανονικά οι ημερήσιες αναπαύσεις (ρεπό) και οι οφειλόμενες ημερήσιες αναπαύσεις για τις Υπηρεσίες του Νομού Θεσσαλονίκης μετριούνται πλέον σε αρκετές χιλιάδες.
  2. Δεν εκδίδεται η Υπηρεσία την 14.00 ώρα για την επόμενη ημέρα, ενώ δεν εκδίδεται η Υπηρεσία την 14.00 ώρα την Παρασκευή για τις ημέρες Σάββατο – Κυριακή και Δευτέρα.
  3. Αλλάζει η Υπηρεσία βραδινές ώρες, χωρίς να υπάρχουν έκτακτες και σοβαρές Υπηρεσιακές ανάγκες.
  4. Ανακαλούνται, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, οι διατιθέμενοι σε ημερήσια ανάπαυση, προκειμένου να εκτελέσουν Υπηρεσία.

Όλα τα ανωτέρω, πέραν του γεγονότος ότι προκαλούν εύλογο εκνευρισμό στους συναδέλφους, επιφέρουν ταυτόχρονα βαριά βλάβη της υγείας των και σίγουρα επιφέρουν οικογενειακή και κοινωνική αναστάτωση στους Αστυνομικούς, καθώς δεν μπορούν να προβούν σε κανενός είδους προγραμματισμό για τις Οικογενειακές και Κοινωνικές υποχρεώσεις των.

Η δυνατότητα των συναδέλφων να αιτηθούν αυτοδίκαια χορήγηση των οφειλόμενων ημερήσιων αναπαύσεων, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί λόγω του φόβου της στοχοποίησής των από τους Διοικούντες Αξιωματικούς.

Συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα, ότι ένας κουρασμένος σωματικά και ψυχικά Αστυνομικός, όσο καλή πρόθεση και να έχει δεν δύναται να αποδώσει τα μέγιστα, ενώ ταυτόχρονα ενδέχεται να θέσει σε κίνδυνο την ζωή του ή την ζωή άλλων.

Καλούμε την ΕΝΩΣΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ να καταθέσει μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης κατά παντός υπευθύνου, στην οποία αναφορά να συμπεριλάβει αναλυτικούς πίνακες με τα οφειλόμενα ρεπό σε όλες τις Αστυνομικές Υπηρεσίες του νομού Θεσσαλονίκης.

Η ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ δεσμεύεται έναντι όλων των συναδέλφων στον Νομό Θεσσαλονίκης, ότι μετά τις εκλογές του Σωματείου μας, όποτε αυτές γίνουν, και εφόσον θα είμαστε πλειοψηφία στο Διοικητικό Συμβούλιο, για κάθε διαπιστωθείσα από την ηγεσία παράβαση των εργασιακών δικαιωμάτων των συναδέλφων, θα υποβάλλονται μηνύσεις και αγωγές σε βάρος όχι μόνο των Διοικητών Υπηρεσιών, αλλά και σε βάρος της Φυσικής ηγεσίας καθόσον είναι συνυπεύθυνη για τον μη έλεγχο των υφισταμένων τους Αξιωματικών. Επίσης, θα απαιτήσουμε την έκδοση Υπουργικής Απόφασης, με την οποία θα λαμβάνεται υπόψη στις κρίσεις των Αξιωματικών και το γεγονός εάν την χρονιά για την οποία κρίνονται σέβονταν τα εργασιακά δικαιώματα των υφισταμένων τους.

Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ «ΔΥΝΑΜΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗΣ»

ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ Ιωάννης – Μέλος του Δ.Σ. της Ένωσης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης

 Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ.

ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ Δημήτριος – Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ

ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΗΣ Χριστόδουλος – Αντιπρόσωπος στην ΠΟΑΣΥ

Προηγούμενο άρθροΑνακοίνωση του ΤΕΑΠΑΣΑ για το Εφάπαξ
Επόμενο άρθρο9 Μαϊου το επίδομα – δώρο, από το πλεόνασμα του ΑΕΠ