Αποχώρησε από το Συμβούλιο Μεταθέσεων ο εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ.

Ο Αρχιφύλακας ΜΠΑΛΤΑΣ Δημήτριος, εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων του Α.Ε.Α. μετά από εντολή της Ομοσπονδίας, δεν συνυπέγραψε το σχετικό πρακτικό και αποχώρησε από τη συνεδρίαση του συμβουλίου μεταθέσεων έτους 2014, καθώς όπως προκύπτει απ’ αυτόν, συνεχίζεται η μη επαρκής πλήρωση των οργανικών θέσεων των Α.Δ. της Χώρας με ικανό αριθμό αστυνομικού προσωπικού, μη τηρουμένων των δεσμεύσεων των τελευταίων ετών της Φυσικής Ηγεσίας.Παρακάτω η σχετική ανακοίνωση διαμαρτυρίας της ΠΟΑΣΥ με την επιστολή του εκπροσώπου προς το συμβούλιο μεταθέσεων καθώς και τον πίνακα κενών θέσεων που θα καλυφθούν.ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2014
Αριθ. Πρωτ: 301/4/5Προς: Τις Πρωτοβάθμιες ΟργανώσειςΣυνάδελφοι,Σας κοινοποιούμε πίνακα στον οποίο εμφαίνονται οι θέσεις των τακτικών μεταθέσεων για το έτος 2014 και παρακαλούμε για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση ενδιαφερομένων μελών σας.Με εντολή της Ομοσπονδίας ο εκπρόσωπος αυτής δεν συνυπέγραψε το σχετικό πρακτικό και αποχώρησε από τη συνεδρίαση του συμβουλίου μεταθέσεων καταθέτοντας το κάτωθι:Αθήνα 30 Ιανουαρίου 2014Προς: Το Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων Α.Ε.Α.Εγώ ο Αρχιφύλακας ΜΠΑΛΤΑΣ Δημήτριος, εκπρόσωπος της Π.Ο.ΑΣ.Υ. στο Κατώτερο Συμβούλιο Μεταθέσεων του Α.Ε.Α., δεν εγκρίνω γι’ αυτό και δεν συνυπογράφω τον πίνακα προκήρυξης θέσεων τακτικών μεταθέσεων έτους 2014, καθώς όπως προκύπτει απ’ αυτόν, συνεχίζεται η μη επαρκής πλήρωση των οργανικών θέσεων των Α.Δ. της Χώρας με ικανό αριθμό αστυνομικού προσωπικού, μη τηρουμένων των δεσμεύσεων των τελευταίων ετών της Φυσικής Ηγεσίας.Για τους προαναφερόμενους λόγους και εις ένδειξη διαμαρτυρίας αποχωρώ από τη συνεδρίαση του συμβουλίου μεταθέσεων.Τακτικό μέλος Κατωτέρου
Συμβουλίου Μεταθέσεων Α.Ε.Α. -Εκπρόσωπος Π.Ο.ΑΣ.Υ. Αρχιφύλακας ΜΠΑΛΤΑΣ Δημήτριος
Μετά από αυτήν την εξέλιξη που θίγει την υπηρεσιακή κατάσταση των συναδέλφων μας και υποσκάπτει το θεσμό των μεταθέσεων, το συνδικαλιστικό μας κίνημα είναι υποχρεωμένο να προβεί σε κάθε ενδεδειγμένη ενέργεια για την προάσπιση των συμφερόντων των χιλιάδων μελών μας, κάτι για το οποίο θα γίνει και ιδιαίτερη μνεία και στο επικείμενο Γενικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μας την εβδομάδα που έρχεται.
Προηγούμενο άρθροΗ Αλήθεια δεν τρομοκρατείται!!
Επόμενο άρθροΕρώτηση βουλευτή για τις μεταθέσεις αστυνομικών για κοινωνικούς λόγους